TERMENI ȘI CONDIȚII

1.Informații personale
Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor
formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru
înregistrare vă obligați sa ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile sau cerute de lege
pentru derularea contractelor. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații accesați
https://policlinica-baiamare.com
Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care
decurg din folosirea acestora. S.C. Policlinica Sfantul Ioan SRL. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a datelor de acces.
2.Securitatea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către S.C. Policlinica Sfantul Ioan SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, poșta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități in drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.
Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. S.C. Policlinica Sfantul Ioan SRL se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și S.C. Policlinica Sfantul Ioan.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor
care se află în controlul nostru.
S.C. Policlinica Sfantul Ioan se obligă sa respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisa la adresa contact@policlinicasfantulioan.ro se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
S.C. Policlinica Sfantul Ioan SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanța cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
a) dreptul de a cere S.C. Policlinica Sfantul Ioan să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele
dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b) dreptul de a cere S.C. Policlinica Sfantul Ioan să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod
gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001
c) dreptul de a cere S.C. Policlinica Sfantul Ioan să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.policlinica-baiamare.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.policlinica-baiamare.ro, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.policlinica-baiamare.ro SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.
3. Copyright
Întregul conținut al site-ului www.policlinica-baiamare.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea S.C. Policlinica Sfantul Ioan și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală si industrială. Folosirea fără acordul S.C. Policlinica Sfantul Ioan a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.
Accesul la site
S.C. Policlinica Sfantul Ioan garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi confer dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta manieră în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. Policlinica Sfantul Ioan fără acordul scris prealabil al acesteia.
Politica de confidențialitate
Policlinica Sfantul Ioan este autorul acestui site web și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor.
Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, S.C. Policlinica Sfantul Ioan fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe acest site. S.C. Policlinica Sfantul Ioan nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site, materialele prezentate pe el fiind cu titlu pur informativ.
Informațiile despre produse, caracteristicile și preturile lor corespund realității de la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. Aceste informații sunt oferite doar cu titlu informativ și nu sunt și nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuală a produselor și serviciilor oferite de S.C. Policlinica Sfantul Ioan
S.C. Policlinica Sfantul Ioan nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea materialelor de pe site.
S.C. Policlinica Sfantul Ioan colectează informații pe acest website în conformitate cu legislația româna în acest sens.
Site-ul plasează un “cookie” pe calculatorul vizitatorului, adică un mic fișier utilizat strict pentru autentificarea automata a utilizatorului la vizitele ulterioare. Colectarea datelor se face prin:
– Formularul de contact. Datele sunt folosite in vederea trimiterii de informații precum și trimiterii de oferte atractive din partea S.C. Policlinica Sfantul Ioan (în funcție de preferințele setate de utilizator).
6. Informațiile culese sunt utilizate pentru optimizarea site-ului si a serviciilor oferite clienților de S.C. Policlinica Sfantul Ioan și partenerii săi.
Prin accesarea acestui site va dați acordul la folosirea în scopurile mai sus menționate a informațiilor colectate de S.C. Policlinica Sfantul Ioan pe acest site.
Adresele IP ale vizitatorilor acestui site sunt utilizate S.C. Policlinica Sfantul Ioan pentru o bună administrare a site-ului și pentru statistici de uz intern care permit o mai bună deservire a clienților noștri.
S.C. Policlinica Sfantul Ioan nu este responsabil pentru conținutul și utilizarea site-urilor către care apar legături de pe site-ul S.C. Policlinica Sfantul Ioan. Politica de confidențialitate a acelor site-uri poate diferi de politica de confidențialitate a S.C. Policlinica Sfantul Ioan. Faptul ca site-ul S.C. Policlinica Sfantul Ioan conține legături către alte site-uri nu înseamnă că S.C. Policlinica Sfantul Ioan susține, aprobă sau este responsabil pentru conținutul de pe acele site-uri sau pentru utilizarea lor.
Utilizatorul primește mesaje tip e-mail de la S.C. Policlinica Sfantul Ioan numai în urma completării formularului de înregistrare și a alegerii respectivelor liste. S.C. Policlinica Sfantul Ioan își rezervă dreptul de a nu mai trimite mesaje anumitor utilizatori fără a o feri vreo explicație sau notificare prealabila și fără a fi ținut responsabil pentru neprimirea sau întârzierea respectivelor mesaje.
Un mesaj este un buletin informativ trimis la mai mulți utilizatori abonați la listele de discuții.
Site-ul S.C. Policlinica Sfantul Ioan este protejat prin cele mai noi și mai puternice tehnici și metode de securitate.
Informațiile personale trimise de utilizatori pe acest site sunt protejate atât la utilizarea online cât și
offline a site-ului. S.C. Policlinica Sfantul Ioan depune diligenta necesară și posibilă pentru a proteja informațiile personale ale vizitatorilor site-ului.
Prezenta Politica de confidențialitate se supune dreptului intern român. În caz de litigiu, se va încerca
mai întâi o rezolvare pe cale amiabila, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare a reclamației
la sediul S.C. Policlinica Sfantul Ioan. În cazul in care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înțelegere, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul S.C. Policlinica Sfantul Ioan
S.C. Policlinica Sfantul Ioan își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de Confidențialitate și Termenii legali, fără nici un fel de notificare prealabilă.
8. Litigii
Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.
9. Sesizarea abuzurilor
Orice sesizare sau reclamație în legătură cu oricare din website-urile găzduite de serverele sau infrastructura Policlinica Sfantul Ioan trebuie să respecte următoarele cerințe:
▪ Furnizarea datelor complete de identificare ale persoanei sau ale societății care face
sesizarea/plângerea sau care se consideră prejudiciată (în cazul persoanelor fizice: nume,
prenume, adresa domiciliului; în cazul societăților comerciale: denumirea completă, CUI-ul ,
adresa sediului social, precum și datele persoanei de contact împuternicite).
▪ Reclamantul va pune la dispoziția Policlinica Sfantul Ioan dovezi clare din care sa reiasă că activitățile incriminate sunt ilegale, precum și o descriere detaliată a acestora.
▪ În cazul în care reclamantul solicită în mod expres ștergerea conținutului sau blocarea accesului
în Internet a conținutului incriminat, iar această acțiune va genera un prejudiciu unei terțe părți,
reclamantul va fi singurul responsabil de acest prejudiciu. În acest sens, reclamantul va înainta
către Policlinica Sfantul Ioan o declarație pe propria răspundere în care își va asuma in totalitate responsabilitatea oricărui prejudiciu care poate decurge din aceasta acțiune.
Sesizările se vor trimite în format fizic pe adresa sediului nostru din Baia Mare, Bulevardul Republicii nr.30.